3 min leestijd

Vijf AI-trends om naar uit te kijken

Het afgelopen jaar was er al een grote groei zichtbaar van bedrijfsapplicaties op basis van artificial intelligence (AI). Experts zijn ervan overtuigd dat de komende periode de veranderingen en doorbraken die AI met zich meebrengen alleen maar groter worden. Wij hebben dé belangrijkste AI-trends voor jou op een rijtje gezet.

1. AI-chipsets

Momenteel is Artificial Intelligence nog volledig afhankelijk van de computerkracht, oftewel speciale CPU’s die geoptimaliseerd zijn om grote datasets te kunnen verwerken. Een groot nadeel is dat zelfs de snelste en technologisch meest geavanceerde CPU momenteel niet in staat is om zelfstandig een AI-model te trainen. Een AI-model vereist extra hardware om wiskundige berekeningen uit te voeren voor complexe taken, zoals gezichtsherkenning.

een CPU-chip

Intel, NVidia AMD, ARM en Qualcomm, zijn chipfabrikanten die de komende periode chips gaan ontwikkelen, waarmee de snelheid van uitvoering van AI-apps drastisch zal worden verbeterd. Een voorbeeld van wat een chipset voor grote verandering teweeg kan brengen, bewijst de A12 Bionic-chip in de Iphone Xs. Deze chip verhoogt de fotokwaliteit door minder ruis, een betere belichting en high dynamic range (HDR). Deze kwaliteitsverhoging vindt plaats zonder nabewerking, maar direct wanneer de foto wordt gemaakt via de chipset en de achterliggende Artificial Intelligence technologie. Pretty awesome!

2. Machine learning wordt toegankelijker

Machine learning ondergaat een grote verandering! Het wordt namelijk voor ontwikkelaars en programmeurs mogelijk om complexe problemen op te lossen zonder specifieke modellen te hoeven ontwikkelen. Een belangrijk voordeel dat deze vorm van machine learning met zich meebrengt, is dat analisten en ontwikkelaars zich niet op het gehele proces hoeven te focussen, maar alleen op het desbetreffende probleem.

Deze ontwikkeling past perfect tussen API’s en aangepaste machine learning platformen. Het stelt dat de aanpassingen overzienbaar zijn en ontwikkelaars niet worden gedwongen om een uitgebreide workflow te hoeven doorlopen. Deze vorm van machine learning combineert flexibiliteit met draagbaarheid.

There is no reason and no way that a human mind can keep up with an artificial intelligence machine by 2035.

— Gray Scott

3. AI-experts

Een logisch gevolg van meer vraag naar AI-oplossingen, is dat de vraag naar medewerkers die in het bezit zijn van AI-vaardigheden toeneemt. De praktijk laat zien dat deze experts moeilijk te vinden zijn. Wat veel mensen nog niet beseffen, is dat de ontwikkelingen binnen deze technologie dit probleem zelf gaan oplossen. De hierboven genoemde trend maakt het namelijk mogelijk dat een data scientist met algoritmes om kan gaan zonder dat deze een AI-achtergrond heeft.

4. Cybersecurity

De inzet van artificial intelligence binnen de cybersecurity zal de komende periode toenemen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de kloof die is ontstaan tussen het vraag en aanbod in cybersecurity, de tekortkomingen in cybersecurity en de risico’s op beveiligingsinbreuken die om een vernieuwende aanpak vraagt. Dit verandert de visie die bedrijven hebben. De integratie van AI met cybersecurity betekent overigens niet dat beveiligingsexperts overbodig zijn geworden. Door de inzet van AI kunnen beveiligingsexperts beter presteren.
Systemen vormen een steeds grotere bedreiging en vragen continue monitoring. Zetten we cybersecurity zonder AI voort, dan worden de processen kwetsbaarder en minder efficiënt. Werk aan de winkel dus!

5. Klantrelaties

Digitalisering heeft de kloof tussen organisaties en haar klanten vergroot. Organisaties hebben behoorlijk moeten inleveren op persoonlijke interactie met hun klanten.
AI kan hier op een positieve manier in gaan bijdragen. AI geeft organisaties de mogelijkheid om op een slimme en schaalbare manier de klant tegemoet te komen. Voorbeelden hiervan zijn chatbots of virtual assistants. De kansen die AI biedt omtrent persoonlijk contact kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren voor wat met digitalisering juist verloren is gegaan: persoonlijk contact tussen organisaties en haar klanten.